صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "تهاتر"

وقتی موشک، جای کالا میان ایران و همسایگان «تهاتر» می شود

وقتی موشک، جای کالا میان ایران و همسایگان «تهاتر» می شود

۱ بهمن ۱۴۰۲ ۱۲:۰۳

ایران،پس از چین،دومین کشور پرهمسایه جهان است.ناخواسته،امروزه با 15 کشور دنیا مرز مشترک آبی و زمینی داریم.پانزده کشوری که در یک قاب و قالب واحد نمی گنجند و به زعم نویسنده می توان آنها را در 5 گروه حوزه تمدنی و فرهنگی تقسیم نمود.چنانچه درایران،پس از چین،دومین کشور پرهمسایه جهان است.ناخواسته،امروزه با ۱۵ کشور دنیا مرز مشترک آبی و زمینی داریم.پانزده کشوری که در یک قاب و قالب واحد نمی گنجند و به زعم نویسنده می توان آنها را در ۵ گروه حوزه تمدنی و فرهنگی تقسیم نمود.چنانچه در حرکت عقربه ای ساعت حرکت کنیم با کشورهای آسیای میانه(ترکمنستان و قزاقستان)،شبه قاره هند(پاکستان و افغانستان)،حوزه خلیج فارس(عمان