صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "توسعه ورزش های قهرمانی"

دوره‌های آموزشی مهارتی زمینه‌ساز توسعه ورزش قهرمانی

دوره‌های آموزشی مهارتی زمینه‌ساز توسعه ورزش قهرمانی

۲۱ فروردین ۱۴۰۳ ۱۴:۳۱

تحقیقات نشان می‌دهد، آموزش نقش مهمی در توسعه ورزشهای قهرمانی دارد و می‌تواند به شکلهای متفاوتی بر ورزشکاران و صنعت ورزش تأثیر بگذارد.