صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "جام جهانی حرفه ای"

جام جهانی را حرفه ای تر و دو سالانه برگزار کنید!

جام جهانی را حرفه ای تر و دو سالانه برگزار کنید!

۳۰ آذر ۱۴۰۲ ۱۵:۳۵

پیشنهاد یک سایت ایرانی به فیفا جام جهانی را حرفه ای تر و دو سالانه برگزار کنید تا همه کشورها از منافع اقتصادی، تجاری و بیزنس فوتبال بهرمند شوند.