صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "جشن امضای سفرنامه ژاپنی منصور ضابطیان"

جشن امضای سفرنامه ژاپنی منصور ضابطیان در شهر کتاب مشهد

جشن امضای سفرنامه ژاپنی منصور ضابطیان در شهر کتاب مشهد

۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

در ساعت پنج عصر جمعه ۱۸ اسفند، کتاب جدید منصور ضابطیان، با حضور این نویسنده و فعال رسانه‌ای خوشنام و مهربان در شهر کتاب مشهد رونمایی خواهد شد.