صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "حداقل دستمزد"

«افزایش دستمزد کارگران منطبق با نرخ تورم»، نادرست است

«افزایش دستمزد کارگران منطبق با نرخ تورم»، نادرست است

۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۱:۲۲

مدیرکل روابط کار گفت: ماده ۴۱ قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.

آخرین جزئیات مزد منطقه ای

آخرین جزئیات مزد منطقه ای

۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ۱۴:۱۱

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در متن صورتجلسه‌ کمیته‌ مزد اعضا با تصویب دستمزد ملی به همان روال سابق، موافقت کردند.

کش و قوس‌های دستمزد منطقه‌ای

کش و قوس‌های دستمزد منطقه‌ای

۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ۲۰:۴۳

ماده ۴۱ قانون کار و تکلیفی که قانون در راستای منطقه‌ای شدن دستمزد معین کرده، موافقان و مخالفان بسیاری دارد.

فرمول محاسبه عیدی کارگران اعلام شد

فرمول محاسبه عیدی کارگران اعلام شد

۱۲ آذر ۱۴۰۲ ۱۵:۴۰

حداکثر عیدی نیز معمولا تا ۳ برابر حداقل دستمزد ماهانه یعنی حدود ۱۵۹,۲۴۸,۵۲۰ ریال تعیین می‌شود.