صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "حساب های بانکی"

سقف برداشت از حساب های بانکی به حالت قبل بازگشت

سقف برداشت از حساب های بانکی به حالت قبل بازگشت

۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۵:۴۰

سقف برداشت از حساب های بانکی که بصورت حضوری و غیرحضوری با تصمیم بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه افزایش یافته بود به حالت قبل بازگشته است.

بانک مرکزی: سقف برداشت از حساب‌ های بانکی افزایش یافت

بانک مرکزی: سقف برداشت از حساب‌ های بانکی افزایش یافت

۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۲۲:۳۴

برای مشتریان حقیقی، سقف برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال از حساب های بانکی خود نیز صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانک و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.

واریزی بیش از ۳۵ میلیون تومان مشمول مالیات می‌شود

واریزی بیش از ۳۵ میلیون تومان مشمول مالیات می‌شود

۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۱:۴۴

هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول مالیات می‌شوند.