صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "حق الزحمه ساعات تدریس"

حق‌الزحمه ساعات تدریس ۲ برابر می‌‌شود

حق‌الزحمه ساعات تدریس ۲ برابر می‌‌شود

۱۴ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۵۲

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از دو برابر شدن حق‌الزحمه ساعات اضافه تدریس معلمان خب داد و گفت : این طرح از مهر ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد.