صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "حملات روسیه به اوکراین"

فراخوان کمیسر اروپا برای حرکت به‌سوی اقتصاد جنگی

فراخوان کمیسر اروپا برای حرکت به‌سوی اقتصاد جنگی

۱۶ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۱۶

کمیسیون اروپا در واکنش به حملات روسیه به اوکراین، طرح پیشنهادی خود را برای تقویت صنعت تولید تسلیحات اروپا با هدف تغییر مسیر به «حالت اقتصاد جنگی» ارائه کرد.