صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "حمله ایران به اسرائیل"

سفیر ایران در برلین احضار شد

سفیر ایران در برلین احضار شد

۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ۱۴:۵۳

سفیر ایران در برلین در پی حمله ایران به اسرائیل احضار شد.

لغو کلیه پروازهای فرودگاه مهرآباد تا ساعت ۱۲

لغو کلیه پروازهای فرودگاه مهرآباد تا ساعت ۱۲

۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۰۸:۵۱

بر اساس نوتام صادره شماره ۱۱۳۵ فرودگاه مهرآباد از ساعت ۰۲/۳۰ بامداد تا ۰۷/۳۰ صبح بسته اعلام شده این ابطال پرواز ها تمدید و تا ساعت ۱۲ لغو شد.