صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "دانشکده الهیات"

استادان فلسفه در دانشکده الهیات

استادان فلسفه در دانشکده الهیات

۱۳ آبان ۱۴۰۲ ۰۹:۰۶

من دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران (ورودی ۱۳۴۵ یعنی پنجاه و هفت سال پیش) بودم، اما چون سه تن از استادان ما در دانشکده حقوق، در دانشکده الهیات هم تدریس داشتند، به آن دانشکده نیز رفت‌وآمد داشتم آن سه استاد، به ترتیب مراتب علمی عبارت بودند از: استاد محمود شهابی شاگرد آقازاده خراسانی که جامع معقول و منقول بود و در دانشکده حقوق به ما درس قواعد و اصول فقه می‌داد و در دانشکده الهیات، فلسفه می‌گفت.