صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "دبیر انجمن خودروسازان نیمه باز"

خودرو خارجی؛ تازه داماد مجلس

خودرو خارجی؛ تازه داماد مجلس

۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰:۲۱

روزنامه اقتصادی آسیا ۱۴/۱۱/۱۴۰۲ با انتخاب تیتر اول «خودرو در انتظار ثبات قدم» باب پرسش و پاسخی را با دبیر انجمن خودروسازان نیمه‌باز می‌کند که شاید پرداختن به آن خالی از لطف نباشد.