صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "درآمدهای نفتی"

عدم تحقق منابع درآمدی بودجه کشور تا پایان سال

عدم تحقق منابع درآمدی بودجه کشور تا پایان سال

۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۱۳

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد ناترازی ایجاد شده در درآمدها و هزینه‌ها گفت: «منابعی که در بودجه تصویب شده تماما تحقق پیدا نکرده و تا پایان سال هم پیش‌بینی می‌کنیم که بخشی از منابع ما تحقق پیدا نمی‌کند پیش‌بینی ما این است درآمدهای نفتی ۴۰ درصد بیش‌برآوردی دارد.»