صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "دریچه فن کویل گل سقفی"

فایر دمپر چه کاری انجام می‌دهد؟

فایر دمپر چه کاری انجام می‌دهد؟

۳ تیر ۱۴۰۲ ۱۵:۲۰

دمپرهای ضد حریق یا همان فایر دمپر به نحوی طراحی شده‌‌اند تا زمانی که دمای اتاق به سطح آستانه تحمل آن‌ها رسید، فعال شوند. به عبارت ساده اگر دمای اتاق نزدیک به ۷۵ درجه افزایش پیدا کند، بخشی از این دمپرها که پیوند یا جک نام دارند ذوب شده و در نتیجه دریچه بسته می‌شود‌.