صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "دستفروشان رسمی"

دستفروشان رسمی
از صدور شناسنامه 
تا اخذ مالیات

دستفروشان رسمی از صدور شناسنامه تا اخذ مالیات

۲ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۰۰

روز گذشته مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران اعلام کرد که دستفروشان تهران شناسنامه‌دار می‌شوند. امروز نیز امیر سیاح، رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد خبر داد که دستفروشان مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. در ادامه مطالب سر صفحه.