صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "دنیای فوتبال"

طنز در دنیای فوتبال

طنز در دنیای فوتبال

۱۴ بهمن ۱۴۰۲ ۲۳:۴۰

مسئولان ورزش و فوتبال سرزمین ما اگر در حیطه مسائل فنی و تکنیک و تاکتیک و برنامه ریزی های تخصصی فوتبال هنری ندارند، ولی خدا را سپاس که در حوزه طنز و طنز پردازی ید طولایی دارند...