صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "دورنمایی یک ساله بازار سرمایه"

بازار سرمایه در دورنمایی یک‌ساله

بازار سرمایه در دورنمایی یک‌ساله

۲ بهمن ۱۴۰۲ ۲۳:۲۸

بازار سرمایه در روزهای اخیر تحت‌تاثیر سه عامل منفی شامل تعیین نرخ خوراک، ریسک‌های غیراقتصادی و قرمزپوش شدن گروه‌های خودرویی دچار افت شده، با این‌همه دولت سعی دارد با اقدامات هفت‌گانه خود برای کمک به بورس، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را در سال آینده پیش روی این بازار قرار دهد.