صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "رئیس جمهور زن"

آمریکا در سال ۲۰۲۴ یک رئیس جمهور زن خواهد داشت

آمریکا در سال ۲۰۲۴ یک رئیس جمهور زن خواهد داشت

۲۰ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲:۵۰

نیکی هیلی، معاون سابق ترامپ که به عنوان تنها رقیب او در انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه مطرح است، پیش‌بینی ‌کرد آمریکا در سال ۲۰۲۴ یک رئیس جمهور زن خواهد داشت.