صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "رئیس قوه مجریه"

طنز روز؛ باز هم رشیدی کوچی و باز هم چای «دبش»

طنز روز؛ باز هم رشیدی کوچی و باز هم چای «دبش»

۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۳۶

رشیدی کوچی نماینده پیشین مجلس، خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: از فساد ‎چای دبش چه خبر؟ نصفش در زمانی که رئیس قوه قضائیه بودید و نصف دیگرش زمانی که رئیس قوه مجریه بودید اتفاق افتاد.