صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "رابرت اف کندی جونیور نامزد جمهوری خواه"

رابرت اف کندی جونیور نامزد جمهوری‌خواهان را تقویت می‌کند

رابرت اف کندی جونیور نامزد جمهوری‌خواهان را تقویت می‌کند

۱۰ فروردین ۱۴۰۳ ۰۰:۳۶

سال گذشته، ترامپ در مصاحبه‌ای از رابرت اف کندی جونیور تحسین کرد و او را «یک شخص بسیار باهوش و خوب» خواند. در پاسخ، کندی گفت که «مفتخر» است که ترامپ او را دوست دارد.