صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "روزنامه وال استریت ژورنال"

کمک اطلاعاتی امارات و عربستان به آمریکا و اسرائیل

کمک اطلاعاتی امارات و عربستان به آمریکا و اسرائیل

۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵

بنابر گزارش‌ها، دو روز قبل مقام‌های ایرانی به کشورهای مختلف حاشیه خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی، از حمله برنامه ریزی شده خود به اسرائیل اطلاع داده بودند.