صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن"

صنعت ساختمان؛ پیشران صنایع کشور

صنعت ساختمان؛ پیشران صنایع کشور

۲۲ دی ۱۴۰۲ ۲۳:۴۸

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن، تولید و ساخت مسکن را تکلیف دولت در دوره کنونی و آینده دانست و افزود ۸۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی منابع برای ساخت پروژهای مسکن در کشور است.