صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی"

رسیدگی فوری به پرونده‌های زیرمیزی پزشکان

رسیدگی فوری به پرونده‌های زیرمیزی پزشکان

۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ۰۹:۱۴

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: گروکشی از بیمار در زمانی که نیازمند دریافت خدمات پزشکی است و مجبور کردن به پرداخت پول اضافه، سکه، ارز و یا موارد مشابه تخلف است.

پلمپ مراکز درمانی پزشکانی که از بیمار سکه می‌گیرند

پلمپ مراکز درمانی پزشکانی که از بیمار سکه می‌گیرند

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ۱۱:۳۰

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برخی پزشکان، بیمار را برای نجات از بیماری به پرداخت وجه نقد یا سکه مجبور می‌کنند، که این یک تخلف است و باید با افراد متخلف در این زمینه برخورد کرد.