صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری"

جابه‌جایی قریب به سه میلیون مسافر در پروازهای نوروزی

جابه‌جایی قریب به سه میلیون مسافر در پروازهای نوروزی

۱۷ فروردین ۱۴۰۳ ۲۰:۰۳

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری میانگین تاخیر پروازهای نوروز ۱۴۰۳ را ۱۵ دقیقه اعلام کرد.