صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "شب بلوط"

شبِ بلوط در شب‌های بخارا
گفت‌و‌گو با علی دهباشی

شبِ بلوط در شب‌های بخارا گفت‌و‌گو با علی دهباشی

۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۰۰

بلوط در شمار دیرزیست‌ترین، سازگارترین و مقاوم‌ترین زیستمندان سرزمین ایران از زاگرس تا ارسباران و از ارسباران تا هیرکانی است. گزارشی از این رویداد | گفت‌وگو با علی دهباشی، سردبیر مجله بخارا و تنی چند از دست‌اندرکاران شبِ بلوط. در ادامه مطالب سر صفحه.