صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "شرکت ملی نفت ایران"

شناسایی ۱۰ نقطه ایران با ذخایر شیل‌های نفتی

شناسایی ۱۰ نقطه ایران با ذخایر شیل‌های نفتی

۱۳ فروردین ۱۴۰۳ ۱۵:۳۷

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از کشف نفت شیل در ۱۰ نقطه ایران خبر داد.

تولید حداکثری نفت خام؛ اولویتی راهبردی و خدشه‌ناپذیر است

تولید حداکثری نفت خام؛ اولویتی راهبردی و خدشه‌ناپذیر است

۱۹ دی ۱۴۰۲ ۲۳:۵۷

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران از برنامه افزایش تولید حداکثری نفت خام این شرکت خبر داد و آن را اولویتی راهبردی و خدشه‌ناپذیر خواند.

توسعه میدان گازی توس

توسعه میدان گازی توس

۲ مهر ۱۴۰۲ ۲۳:۴۰

با حضور معاون وزیر نفت، فاز اول توسعه میدان گازی توس در شمال شرق کشور با هدف تولید روزانه سه میلیون متر مکعب آغاز شد.