صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "شناسایی فرار مالیاتی"

هدف ما شناسایی فرار مالیاتی و حساب‌ های اجاره‌ای است

هدف ما شناسایی فرار مالیاتی و حساب‌ های اجاره‌ای است

۶ بهمن ۱۴۰۲ ۱۹:۵۲

محمد حسین فرهنگی نماینده مجلس در ویدئویی از خود در صحن مجلس که در فضای مجازی منتشر کرد، در واقع برداشت نادرست نماینده مجلس از مصوبه مقابله با فراریان مالیاتی بوده است.