صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "صنعت پولساز"

از روزگار پُرشکوه صنعت بازی‌های ویدئویی تا روزهای رکود

از روزگار پُرشکوه صنعت بازی‌های ویدئویی تا روزهای رکود

۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۰:۳۲

صنعت بازی‌های ویدئویی این روزها اندکی دچار افول شده است. حال بایستی پرسید این صنعت پولساز چه آینده‌ای پیش رو خواهد داشت؟