صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "طرح طبقه بندی مشاغل"

طبقه‌بندی مشاغل؛ از طرح تا اجرا

طبقه‌بندی مشاغل؛ از طرح تا اجرا

۹ دی ۱۴۰۲ ۲۰:۱۹

به‌رغم آن‌که مدت‌هاست از الزام اجرای طبقه‌بندی مشاغل می‌گذرد، با این‌همه همچنان این طرح به‌شکلی منسجم اجرایی نشده است که عمده مشکل آن را بایستی در عدم نظارت و نبود برنامه‌ای مدون و یکسان دانست.