صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "عدم شفافیت بازار سرمایه ایران"

نوشدارویی بعد از مرگِ اعتماد

نوشدارویی بعد از مرگِ اعتماد

۱۳ دی ۱۴۰۲ ۲۰:۱۶

بسیاری از ناظران و صاحبنظران، بازار سرمایه ایران را بازاری شفاف نمی‌دانند و شاید از همان دوره‌ای که بسیاری از مردم به‌خاطر شکل گرفتن حباب بورس یا اگر دقیق‌تر بگوییم، شکل دادنِ آن، یک‌شبه سرمایه‌های‌شان به باد رفت، بازار سرمایه هیچ‌گاه نتوانست اعتماد از دست‌رفته مردم را بازگرداند.