صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "عیدی کارگران"

جزئیات جدید مبلغ عیدی کارگران برای سال ۱۴۰۳

جزئیات جدید مبلغ عیدی کارگران برای سال ۱۴۰۳

۶ بهمن ۱۴۰۲ ۱۴:۰۹

عیدی سال ۱۴۰۳کارگران که در بهمن یا اسفند ۱۴۰۲دریافت می‌کنند ، با توجه به مصوبه امسال شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب ۱۰۶.۱۶۵.۶۸۰ ریال و ۱۵۹.۲۴۸.۵۲۰ ریال است.

آخرین جزئیات پرداخت عیدی کارگران

آخرین جزئیات پرداخت عیدی کارگران

۱۷ دی ۱۴۰۲ ۱۶:۰۴

تمام کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.