صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "فناوری دیجیتال"

توجه رقبای منطقه به اقتصاد دیجیتال

توجه رقبای منطقه به اقتصاد دیجیتال

۱ اسفند ۱۴۰۲ ۰۹:۱۵

در سال‌های اخیر با گسترش اقتصاد دیجیتال، بسیاری از کسب‌وکارها وارد فضای فناوری دیجیتال شدند و استارتاپ‌ها جای خود را در بازار کسب‌وکارها باز کردند.

نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در دنیای دیجیتال

نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در دنیای دیجیتال

۲ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۴۷

برای درک موقعیت انسان‌ها در دنیای دیجیتال به پژوهشی دائمی نیاز داریم. انسان‌ها با نیازهای متفاوتی تعریف می‌شوند و فناوری دیجیتال به ما اجازه می‌دهد تا بدانیم با استفاده از ابزارهای موجود در دنیای دیجیتال، چگونه به آن‌ها پاسخ دهیم.

گوی سبقت اقتصاد دیجیتال در دست رقبا

گوی سبقت اقتصاد دیجیتال در دست رقبا

۳ آبان ۱۴۰۲ ۰۹:۱۶

در سال‌های اخیر با گسترش اقتصاد دیجیتال، بسیاری از کسب‌وکارها وارد فضای فناوری دیجیتال شدند و استارتاپ‌ها جای خود را در بازار کسب‌وکارها باز کردند.