صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "قانون حجاب"

ماجرای جریمه ۳ میلیونی  بی‌ حجاب‌‌ها؟

ماجرای جریمه ۳ میلیونی بی‌ حجاب‌‌ها؟

۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ۱۳:۵۷

«سکه واکنش‌ها، یک روی دیگر هم داشت، برخی حقوقدانان عنوان کردند در شرایطی که قانون حجاب و عفاف هنوز مصوب نشده، طرح جزییات آن و تعیین جریمه برای بی حجاب ها هیچ معنایی نمی‌تواند داشته باشد.