صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "قرارداد طارمی با افعی ها"

قرارداد طارمی با افعی‌ها تا پایان سال ۲۰۲۶

قرارداد طارمی با افعی‌ها تا پایان سال ۲۰۲۶

۵ بهمن ۱۴۰۲ ۰۹:۳۰

قرارداد طارمی با افعی‌ها تا پایان سال ۲۰۲۶ اعتبار خواهد داشت. البته این قرارداد آپشن تمدید قرارداد برای سال‌های بعدی را هم خواهد داشت.