صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "قیمت دلارامروز"

۵ اردیبهشت|  قیمت طلا، سکه و دلار امروز چهارشنبه

۵ اردیبهشت| قیمت طلا، سکه و دلار امروز چهارشنبه

۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۳:۵۸

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۵۳۰,۹۰۰ (سه میلیون و پانصد و سی هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

۲ اردیبهشت| قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه

۲ اردیبهشت| قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۳:۰۲

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۶۷۰,۶۰۰ (سه میلیون و ششصد و هفتاد هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

یکم اردیبهشت ۱۴۰۳| قیمت طلا، سکه و دلار

یکم اردیبهشت ۱۴۰۳| قیمت طلا، سکه و دلار

۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۳:۰۷

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۴۶,۸۰۰ (سه میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۲۴ درصدی داشته است.

۳۰ فروردین|  قیمت طلا، سکه و دلار امروز پنجشنبه

۳۰ فروردین| قیمت طلا، سکه و دلار امروز پنجشنبه

۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۱۳:۳۲

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۶۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۶,۴۳۵,۰۰۰ (شانزده میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار) تومان معامله شد.

۲۹ فروردین| قیمت طلا، سکه و دلار

۲۹ فروردین| قیمت طلا، سکه و دلار

۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۲۱

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۶۰,۶۰۰ (سه میلیون و هفتصد و شصت هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

۲۸ فروردین | قیمت ارز دلار سکه طلا یورو

۲۸ فروردین | قیمت ارز دلار سکه طلا یورو

۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ۱۵:۵۶

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۱۶,۵۰۰ (سه میلیون و هفتصد و شانزده هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۳ درصدی داشته است.

۲۷ فروردین|  قیمت طلا، سکه و دلار

۲۷ فروردین| قیمت طلا، سکه و دلار

۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۱۲

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۶۸۲,۱۰۰ (سه میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۷ درصدی داشته است.

۲۶ فروردین| قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه

۲۶ فروردین| قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه

۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۲۳

قیمت طلا ثبات داشت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۸۱,۴۰۰ (سه میلیون و هفتصد و هشتاد و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

۲۵ فروردین|  قیمت طلا، سکه و دلار امروز شنبه

۲۵ فروردین| قیمت طلا، سکه و دلار امروز شنبه

۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۴۹

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۸۸,۴۰۰ (سه میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۴ روز پیش، افزایش ۴.۳۸ درصدی داشته است.

۲۲ فروردین| قیمت طلا، سکه و دلار امروز چهارشنبه

۲۲ فروردین| قیمت طلا، سکه و دلار امروز چهارشنبه

۲۲ فروردین ۱۴۰۳ ۱۳:۵۴

قیمت طلا ثبات داشت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۶۰۱,۶۰۰ (سه میلیون و ششصد و یک هزار و ششصد ) تومان رسید.

صفحه ۱ از ۷