صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "قیمت گذاری کالا"

قیمت‌گذاری کالا با مکانیسم عرضه و تقاضا

قیمت‌گذاری کالا با مکانیسم عرضه و تقاضا

۱۱ مهر ۱۴۰۲ ۱۹:۴۸

یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور این است که به دلیل مداخلات دولت در بازار، متأسفانه بازارها آن‌طور که باید و شاید در مسیری درست حرکت نمی‌کنند.