صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "لزوم اخذمالیات"

مالیات! حکایت‌ همچنان باقی

مالیات! حکایت‌ همچنان باقی

۲۰ دی ۱۴۰۲ ۱۴:۰۹

مطالب بیان شده توسط معاونت سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری ، در جمع اهالی رسانه و در محل سازمان ، عمدتاً اگر ننویسیم مطلقاً ، در دفاع از لزوم اخذمالیات هرچه بیشتر و گسترده‌تر از مؤدیان ، به عنوان مفتاح المفاتیح حل‌ِ مشکلات دولت ، آن قدر اهمیت داشت که در پیشانی روزنامه اقتصادی آسیای ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ چاپ و منتشر شد، که ... پیرو اهمیت آن به جوانب گوناگون آن پرداخته می‌شود .