صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "لغو پروازها"

لغو کلیه پروازهای فرودگاه مهرآباد تا ساعت ۱۲

لغو کلیه پروازهای فرودگاه مهرآباد تا ساعت ۱۲

۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۰۸:۵۱

بر اساس نوتام صادره شماره ۱۱۳۵ فرودگاه مهرآباد از ساعت ۰۲/۳۰ بامداد تا ۰۷/۳۰ صبح بسته اعلام شده این ابطال پرواز ها تمدید و تا ساعت ۱۲ لغو شد.