صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "ماشین جدید ایران خودرو"

جنجال ماشین جدید ایران خودرو در فضای مجازی

جنجال ماشین جدید ایران خودرو در فضای مجازی

۲۵ آبان ۱۴۰۲ ۱۳:۱۸

نکته‌ای باعث ایجاد حواشی بسیاری شده، مربوط به دیفیوزر خودرو در این قسمت است در خودروهای برقی هیچ اثری از اگزوز وجود ندارد، اما اینکه در ری رای برقی، هنوز سر اگزوزها برداشته نشدند، خود جای تعجب دارد.