صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مالیات تراکنش درآمدی"

هشدار؛ مراقب باشید این پول‌ها به حسابتان نیاید

هشدار؛ مراقب باشید این پول‌ها به حسابتان نیاید

۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ۱۱:۰۱

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: فعالان اقتصادی مطلع باشند که وجوه غیردرآمدی به حساب‌های تجاری واریز نشود؛ چراکه درآمد تلقی می‌شود.

واریزی بیش از ۳۵ میلیون تومان مشمول مالیات می‌شود

واریزی بیش از ۳۵ میلیون تومان مشمول مالیات می‌شود

۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۱:۴۴

هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول مالیات می‌شوند.