صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مالیات مواد خام و نیمه خام"

دریافت مالیات علی‌الحساب مواد خام و نیمه خام متوقف می‌شود

دریافت مالیات علی‌الحساب مواد خام و نیمه خام متوقف می‌شود

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ۰۸:۳۸

ابلاغیه‌ای سازمان مالیاتی و گمرک درباره مصوبه مالیات علی‌الحساب ۲ درصد از صادرات مواد خام و نیمه خام از فردا متوقف می شود.