صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مبادلات پولی"

کشت فراسرزمینی؛ طرحی تأمل برانگیز و پرچالش

کشت فراسرزمینی؛ طرحی تأمل برانگیز و پرچالش

۷ اسفند ۱۴۰۲ ۰۹:۱۹

موضوع حقوق و مبادلات پولی بین ایران و کشورهای هدف یکی از اصلی‌ترین مشکلات در بحث کشاورزی فراسرزمینی است که به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی و فشار مضاعف این تحریم‌ها لازم است تا با دقت و اهمیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.