صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مرز جنوبی آمریکا"

احتمال جنگ داخلی در آمریکا؟

احتمال جنگ داخلی در آمریکا؟

۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۷:۱۶

مرز جنوبی آمریکا ناآرام است کاروان کامیون‌داران که خود را «ارتش خدا» می‌نامند به سمت مرز تگزاس عازم شده‌اند هدف کاروان «مرز خود را پس می‌گیریم»، جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی، از طریق همکاری با مجریان قانونی است که مطابق قانون ایالتی در مرز تگزاس عمل می‌کنند.