صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مشاور تحقیق و توسعه دپارتمان"

دکتر سعید طاهر خانی را به عنوان مشاور تحقیق و توسعه دپارتمان منصوب کرد

دکتر سعید طاهر خانی را به عنوان مشاور تحقیق و توسعه دپارتمان منصوب کرد

۷ فروردین ۱۴۰۳ ۰۱:۵۷

کالج بین‌المللی ابن سینا با توجه به هدف والای کارآفرینی اجتماعی با تدبیر دکتر حسین چناری موسس و ریاست کالج و به توصیه دکتر ملیکا ملک آرا مدیریت دپارتمان نوآوری و کارآفرینی جناب آقای دکتر سعید طاهر خانی را طی حکم رسمی به عنوان مشاور تحقیق و توسعه دپارتمان منصوب کرد.