صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مشکلات مالی"

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۱۰:۱۱

مشکلات دولت سیزدهم در حوزه های فرهنگی و اقتصادی رو به افزایش است.

علت بازگشت تتلو به ایران

علت بازگشت تتلو به ایران

۲۲ آذر ۱۴۰۲ ۱۳:۰۷

امیر تتلو با خواسته خودش به ایران برگشت تتلو پای قرارداد ۵۰۰ هزار یورویی را امضا کرده بود، اما به دلیل مشکلات وجود آمده، برنامه‌ها به تعلیق درآمد.