صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان"

اگر هیرمند افزایش یابد حق‌آبه ایران را  پرداخت می‌کنیم!

اگر هیرمند افزایش یابد حق‌آبه ایران را پرداخت می‌کنیم!

۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۰۲

معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان افزود: «آن‌ها بعضی اوقات سخنان تندی دارند، ما در مقابل این صحبت‌های تند چیزی نمی‌گوییم، تنها می‌گوییم که وقتی آب اضافه شود، به برادران ایرانی خود حق‌آبه را می‌دهیم.»