صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "معماری ایران"

تولید قالب‌های یخ 
در تابستان‌های داغ صفوی

تولید قالب‌های یخ در تابستان‌های داغ صفوی

۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۱۰

یخدان یا یخچال، گونه‌ای ساختمان است که در معماری قدیم ایران برای تولید و نگه‌داری یخ ساخته می‌شد. در برنامه‌ی هزار گفته و ناگفته از شهر تهران به تشریح ساز و کار تولید یخ به این شیوه خواهیم پرداخت. در دو بخش دیگر: