صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "منزوی کردن ایران"

پیشهاد وزیر خارجه آمریکا برای منزوی کردن ایران

پیشهاد وزیر خارجه آمریکا برای منزوی کردن ایران

۲۲ دی ۱۴۰۲ ۱۴:۵۰

بلینکن در پایان سفر منطقه‌ای خود در قاهره از «ایجاد مسیر به سوی تشکیل کشور فلسطینی به عنوان بهترین راه» برای آنچه آن را به زعم خود «منزوی کردن ایران» خواند، سخن گفت.