صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "ناترازی صورت مالی"

مدیریت بحران : درصدد رفع ناترازی صورت مالی !

مدیریت بحران : درصدد رفع ناترازی صورت مالی !

۱۶ آذر ۱۴۰۲ ۱۴:۱۷

به استناد فایل تصویری موجود از جلسه‌ی‌ شورای‌ شهر تهران ، دکتر احمد صادقی عضو و رئیس کمیته‌ی‌ شفافیت و شهرِ هوشمندِ این شورا با اشاره به گزارش کمیسیون‌ بودجه‌ و حساب رسان شهرداری ممضی به امضای شهردار ، صراحتاً استفسار می‌کند.:" ۱۷ هزارمیلیارد تومان جائی‌هزینه نشده است .این پول کجاست ؟ خانه‌هائی‌که‌ساخته نشده ، چطور در منابع‌حساب شده است ؟ "