صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "نرخ صفر مالیاتی"

نرخ صفر مالیاتی
گفت‌و‌گو با دکتر محسن ابراهیمی

نرخ صفر مالیاتی گفت‌و‌گو با دکتر محسن ابراهیمی

۲۰ مهر ۱۴۰۲ ۱۸:۳۹

در برنامه‌ی برند و برندینگ، دکتر محمود سمیعی نصر، برند استراتژیست و کارشناس برندینگ، در ادامه‌ی مبحث برند ملی به عزم چین برای تبدیل شدن به قطب قابل اعتماد برندینگ در جهان خواهند پرداخت؛ آیا چین موفق خواهد شد؟ در ادامه: