صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "نظام تجاری ایران"

نظام تجاری ایران در شرق
نظام مالی‌اش در غرب

نظام تجاری ایران در شرق نظام مالی‌اش در غرب

۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ۲۱:۰۰

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید سوئیفت و FATF خودمان را داشته باشیم گفته است: نظام تجاری ما از غرب به شرق رفته اما نظام مالی‌مان همچنان در غرب است. در ادامه مطالب سر صفحه.